Håndtering af affald

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald skal sorteres og aflevereres efter kommunens regler i de nedgravede affaldscontainere ved Regenburgs Plads 1 og Regenburgsgade 5. Læs mere på kredsløbs hjemmeside.

Storskrald

For bortskaffelse af større effekter kan kommunens storskraldsordning benyttes.
Storskrald kan stilles udenfor porten ved Silkeborgvej 60. Der må kun efterlades storskrald, som der er bestilt afhentning af på Kredsløbs hjemmeside. Jf. retningslinjer fra Kredsløb må affald tidligst stilles ud aftenen før afhentning.
Du er selv ansvarlig for at bestille afhentning af storskrald. Læs mere om hvad der karakteriseres som ”storskrald” og bestil afhentning her

Bemærk

Containerne i gården er til hhv. haveaffald og pap forbeholdt vores erhvervslejere.