Håndtering af affald

Det er vores fælles opgave at holde gården ren og pæn, og ligeledes forpligter vi os til at forholde os til de kommunalt udstukne retningslinjer omkring affaldshåndtering.

Husholdsningsaffald, pap & papir bortskaffes via. de fast monterede containere på Regenburgs Plads & Regenburgsgade.

Containere til indlevering af glas, flasker samt tøj til genbrug er opstillet på Regenburgs Plads.

For bortskaffelse af større effekter kontakter man som beboer selv Aarhus Kommune, Teknik og Miljø vedr. afhentning af storskrald – både hvor og hvornår. Husk, at affaldet først må stilles ud aftenen inden afhentning!

Læs om eller bestil afhentning af storskrald.