Kommunikation

Bestyrelsen, udvalgene og administrator anvender forskellige kanaler til information til beboerne i Andelsboligforeningen Solgården.

Abfsolgaarden.dk
På Solgårdens hjemmeside kan du finde stort set alle de oplysninger, du har brug for som nuværende eller kommende beboer i foreningen. Du kan her se de seneste referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, finde kontaktdata på bestyrelsens medlemmer samt finde foreningens vedtægter. Du kan desuden orientere dig om regler og regulativer, fx ved salg og fraflytning, og endelig kan du tjekke gæsteværelsets ledighed og booke online.

Foreningspost til andelshavere
Iht. ekstraordinær generalforsamling 18. januar 2018 har bestyrelsen nu lov til at sende mødeindkaldelser, meddelselser m.m. ud til jer på beboernes email.
Dette gøres for dels at spare porto, dels for at skåne miljøet mht. forbrug af papir m.m.
Derfor vil vi gerne, at I registrerer jeres, navn og email vha. http://www.abfsolgaarden.dk/e-mail-registrering
(Dokumenter ifb. med generalforsamlinger kan stadig rekvireres hos bestyrelsen.)

Facebook
Via foreningens Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/abfsolgaarden/ kan du holde dig orienteret om arrangementer og vigtige datoer, herunder generalforsamlingen, sommerfesten og diverse fællesaktiviteter som f.eks. arbejds- og havedage. Eller spørge om du må låne en grill, eller arrangere en rundboldkamp, eller …

Opslagstavler
Opslagstavlerne i opgangene anvendes primært til opslag fra beboer til beboer i den respektive opgang.
Du finder dog også kontaktpersoner til bestyrelsen og anden relevant information på opslagstavlerne.